วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2554

องค์พ่อพระพิฆเนศ - Ganesha - Lord Ganesha" โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา "

ด้วยความเคารพ ศรัทธา ความรัก  และ  นับถือ ที่มีต่อ องค์พ่อพระพิฆเนศ  จึงได้เกิด เว็บบล๊อกนี้ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งความรู้ ประวัติความเป็นมาขององค์พระพิฆเนศวร วิธีการบูชาต่อพระพิฆเนศ เพื่อส่งเสริมบารมีและเป็นกุศลผลบุญ แก่ผู้ที่ศรัทธาต่อพระคเณศ
เนื้อหาในนี้รวบรวม และ ศึกษามากจากหลากหลายตำรา เพื่อที่จะได้นำมาปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

สุดท้ายนี้ การบูชาต่อองค์พ่อพระพิฆเนศ หรือ เหล่าเทพเทวา ต่างๆ อยู่ที่ความเคารพและศรัทธาของแต่ล่ะบุคคล อีกทั้งการสะสม หมั่นทำความดี ทำบุญ ทำกุศล จะส่งเสริมให้ องค์เทพต่างๆจะประทานความสำเร็จให้แก่ท่านเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น