วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

คำทำนายของ สมเด็จ พุทฒาจารย์ ( โต พรหม รังสี) ตอนที่1

>     พุทธทำนาย เมื่อปี พ.ศ. 2485 แปลจากศิลาจารึกในมหาวิหารเจตมหาเชตวัน

>     สาธุ อะระหังสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเมตตามหาสัพสัตว์ทั่วโลก

>     ที่เกิดมาแล้วแต่ลำบาก  ทั่วหน้ามุกชาติ

>     ทุกศาสนาตามธรรมชาติ เมื่ออาตมาเข้านิพพานแล้วครบ  5,000  ปีเป็นที่สุด

>     โลกจะหมุนเข้าใกล้จำนวนที่ ตถาคตทำนายไว้ 2,500
   
>     ปีมนุษย์ และ สัตว์จะได้รับภัยพิบัติเสียหนึ่งในระยะ  30  ปี

>      สิ่งที่สาธุชนไม่เคยเจอะจะได้เห็น  ไม่เคยพบจะได้พบยักษ์หินที่ถูกสาป
  
>     ให้หลับกลับตื่นขึ้นมาอาละวาดยิ่งนัก ใกล้กับ พ.ศ. 2550

>     ยิ่งทวีกันใหญ่ขึ้นทุกทิวาราตรี มนุษย์นอกศาสนาจะรบราฆ่าฟันกันจนถึงเลือดตนเองนองเต็มพื้นดิน

>     พื้นน้ำจะลุกลามเผามนุษย์ไม่ขาดระยะ  ต่างฝ่ายต่างทำลาย เหมือน ยักษ์

>     กระหายเลือด แผ่นดินจะลุกเป็นเปลวไฟ

>     ต่างฝ่ายจะตายกันไปอย่างละครึ่งหนึงจึงจะล้มเลิก

>     ส่วนพุทธศาสนิกชน  ผู้ทำแต่บุญเดินตามทางตถาคตสามารถระงับร้อนไม่รุนแรง

>     แต่หนีภัยพิบัติไม่พ้น  ไฟจะลุกลามทางทิศตะวันออกไหม้วัดวาอาราม

>     สมณะชีพราหมณ์  จะอดอยากยากเข็ญ  ลูกไฟจะตกจากฟ้าเหล็กกล้าจะพุดจากน้ำ

>     สงครามจะเกิดทั่วทิศ  ทหารจะเป็นเจ้า  สีขาวจะแพ้ภัยในที่สุด

>     ครุฑจะบินกลับฐาน  คนจะกลับบำรุงพระ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น